KOLODYNSKYI, S.; ZAKHARCHENKO, O.; BABYI, O. INNOVATIVE ACTIVITY STRATEGY OF REGIONAL ECONOMIC SYSTEMS. Economic innovations, v. 21, n. 4(73), p. 67-75, 20 dez. 2019.