Zhykharieva Vlada

Odessa National Maritime University (Ukraine), Head of the Department of Economics and Finance, Doctor of Economics, Professor.

Е-mail: v.zhikhareva@gmail.com

 

Publications (specialty: 051 Economics, 073 Management, 056 (292) International Economic Relations, 074 (281) Public management and administration, 076 Entrepreneurship, trade and stock exchange activity):

1. Zhykharieva V., Shyriaieva L., Vlasenko O. (2019). Current trends of protectionism in shipping industry. Transport Problems, V. 14, Issue 2, 89-100 (Scopus) https://doi.org/10.20858/tp.2019.14.2.8
2. Жихарєва В.В., Самойленко В.П. (2017). Удосконалення системи адміністрування ринку морської галузі України. Вісник Одеського національного університету. № 1 (54). Т. 22. 42-46. http://visnyk-onu.od.ua/journal/2017_22_1/10.pdf
3. Жихарєва В.В., Онешко С.В., Гусаковська І.В. (2018). Підхід до оцінки ефективності використання оборотних активів підприємств портової діяльності. Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. № 3 (64). 5-22. https://doi.org/10.31375/2226-1915-2018-3-5-22
4. Жихарєва В.В., Iгнатенко Я.В., Діброва І.В. (2019). Удосконалення методичних підходів до економічного обгрунтування інвестицій у розвиток портової інфраструктури. Вісник економіки транспорту і промисловості. № 67. 229-238.
file:///D:/Users/Downloads/181057-Текст%20статті-418504-1-10-20191219.pdf
5. Жихарєва В., Власенко O., Соколова M. (2020). Принципи інноваційного управління людськими ресурсами. Modern Economics. 21, 89-94. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V21(2020)-14.
6. Жихарева В.В., Баришнікова В.В., Познанська І.В. (2020). Методика аналізу беззбитковості освітніх послуг у маркетинговій діяльності університету. Modern Economics. №23. 62-68. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V23(2020)-10
7. Жихарєва В.В., Бундюк А.М. (2018). Система ризик-менеджменту виробничого підприємства. Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. № 1 (62). 8-20. https://doi.org/10.31375/2226-1915-2018-1-8-20
8. Development of Scientific Schools of Odessa National Maritime University: collective monograph. Riga : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020. 490 p.
http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/67
9. Жихарєва В.В., Онешко С.В. (2018). Удосконалення формування тарифів і зборів на підприємствах портової діяльності: монографія. Одеса: КУПРІЄНКО СВ, 2018. 141 с. ISBN 978-617-7414-49-9
10. Підвищення ефективності діяльності та конкурентоспроможності підприємств морегоподарського комплексу України: монографія / [авт. кол.: Жихарєва В.В., Дубовик Н.В., Наврозова Ю.О.]. Одеса: КУПРІЄНКО СВ, 2016. 239 с. https://www.sworld.com.ua/files/monograph/mono-ua-023.pdf

11. Жихарева В.В., Онешко С.В. (2018) Совершенствование ценообразования в портовой отрасли Украины. Вісник економіки транспорту і промисловості. № 63. С. 83-95. DOI: https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i63.137578
URL: http://btie.kart.edu.ua/article/view/137578

12. Жихарєва В.В., Ксандинов Н.Т. (2018) Формирование тарифных ставок на погрузочно-разгрузочные работы в портах Украины в условиях либерализации и государственно-частного партнерства. Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. № 4 (65). С. 40-58. DOI: https://doi.org/10.31375/2226-1915-2018-4-40-58 URL: http://www.daemmt.odesa.ua/index.php/daemmt/article/view/231/1982.

13. Жихарева В.В., Куликов Д.В. (2016) Предпринимательские риски предприятий портовой деятельности. Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. № 4 (57). С. 5-18.
URL: http://www.daemmt.odesa.ua/index.php/daemmt/article/view/73/55