Cherchyk Larisa

Eastern European National University (Ukraine), Head of the Management Department, Doctor of Economics, Professor.

Е-mail: larysacherchyk@gmail.com

  

Publications (specialty: 073 Management, 051 Economics):

1. Cherchyk, L., Korchynska, L., Babenko, V. (2019). Using model forests as a form of balanced forestry in Ukraine. – Forestry studies | Metsanduslikud Uurimused 71, 69–85, DOI: 10.2478/fsmu-2019-0013. Journal homepage: http://mi.emu.ee/forestry.studies URL: http://mi.emu.ee/forestry.studies (SCOPUS)

2. Cherchyk, L.; Shershun, M.; Khumarova, N.; Mykytyn, T.; Cherchyk, A. (2019). Assessment of forest enterprises’ performance: integrating economic security and ecological impact, Entrepreneurship and Sustainability Issues 6 (4): 1784-1797. http://doi.org/10.9770/jesi.2019.6.4(17) URL: http://jssidoi.org/jesi/article/320 (SCOPUS, Web of science)

3. Матвійчук Н. М., Черчик Л.М., Коленда Н. В., Шульська Н.М. Стратегічні напрями модернізації житлового фонду як запорука енергетичної безпеки України. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Харків: ДВНЗ «Університет банківської справи», 2018. № 1. С. 443-450. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i24.128237 URL: http://fkd.org.ua/article/view/128237 Web of science

4. Черчик Л. М. Діагностика в системі стратегічного менеджменту підприємства. Науковий вісник Полісся. Чернігів : ЧНТУ, 2017. № 2 (10). Ч. 1. С.150-155. DOI:10.25140/2410-9576-2017-2-2(10)-150-155 Web of science

5. Коленда Н. В., Колосок А. М., Черчик Л. М. Соціальний діалог у системі забезпечення соціальної безпеки: теоретико-прикладний аспект : Монографія. Луцьк : Терен, 2017. 156 с.

6. Коленда Н. В., Колосок А. М., Черчик А. О., Черчик Л. М. Соціальне підприємництво та соціально відповідальний бізнес: інституційна основа забезпечення соціальної безпеки населення : Монографія. Луцьк : Терен, 2017. 136 с.

7. Черчик Л., Мостенець О. Механізм забезпечення конкурентоспроможності рекреаційної системи регіону : монографія. Луцьк : Вежа-Друк, 2016. 214 с.

8. Міщенко О., Черчик Л. Розвиток екологічного туризму в національних природних парках Волинської області : Монографія. Луцьк : Вежа-Друк, 2016. 164 с.

9. Черчик Л.М., Тендюк А.О. Сутність та складові механізму забезпечення екологічної безпеки регіону // Механізми управління соціоекологоекономічною безпекою регіону: колективна монографія / Л. М. Черчик, Н. В. Коленда та ін.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. М. Черчик. Луцьк: Терен, 2019. 252 с. С. 13-24.

10. Черчик Л. М. Екологічна безпека в рекреаційному природокористуванні // Теоретичні засади формування системи соціоекологоекономічної безпеки підприємств : колективна монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. М. Черчик Луцьк : Терен, 2018. 248. С. 97-103.

11. Черчик А. О., Черчик Л. М. Методичні підходи до оцінки екологічної безпеки підприємства // Методологічні основи дослідження стану соціоекологоекономічної безпеки: колективна монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. М. Черчик Луцьк : Терен, 2018. 336 с. С. 64-80.

12. Черчик Л.М. Сутність та складові механізму забезпечення екологічної безпеки підприємства // Механізми управління соціоекологоекономічною безпекою підприємств: колективна монографія. За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л.М. Черчик. Луцьк: Терен, 2019. 300 с. С. 21-39.

13. Черчик Л. М. Проблеми та передумови забезпечення соціоекологоекономічної безпеки у сфері природокористування // Концептуальні основи соціоекологоекономічної безпеки: колективна монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. М. Черчик Луцьк : Терен, 2018. 496 с. С. 379-385.

14. Черчик Л. Імперативи інклюзивного розвитку в рекреаційному природокористуванні. Економічні інновації. 2020. Том 22. Випуск 4 (77). С. 171-182. DOI: https://doi.org/10.31520/ei.2020.22.4(77).171-182

15. Cherchyk L., Shubalyi A., Khumarova N., Cherchyk A. Assessment of the level of economic security of forestry ent erprises in the Ukrainian Polissia zone. Economics. Ecology. Socium, Vol. 4, No. 2, 2020, 52-67. DOI:10.31520/2616-7107/2020.4.2-6 URL: http://ees-journal.com/index.php/journal/article/view/138

16. Черчик Л. Екологічна безпека в системі менеджменту підприємства. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : журнал. Луцьк : Вежа-Друк, 2019. № 1 (17). С. 55-61. DOI: https://doi.org/10.29038/2411-4014-2019-01-55-61 URL: https://echas.eenu.edu.ua/index.php/echas/article/view/422

17. Cherchyk, L. Mechanism of ensuring environmental security of the management enterprise Економічні інновації : Збірник наукових праць. 2020. Том 22. Випуск № 1 (74). С. 152–164. DOI: https://doi.org/10.31520/ei.2020.22.1(74).152-164

URL: http://ei-journal.com/index.php/journal/article/view/769

18. Cherchyk, L., Cherchyk, А. Forest resource security in Ukraine: assessment and provision. Environmental Economics, Volume 10, Issue 1, 2019. 105-112. https://dx.doi.org/10.21511/ee.10(1).2019.08 URL: https://businessperspectives.org/environmental-economics/issue-312/forest-resource-security-in-ukraine-assessment-and-provision

19. Черчик Л. Структура соціоекологоекономічної безпеки підприємства. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : журнал. Луцьк : Вежа-Друк, 2019. № 19. Том 3. С. 71-80. DOI: https://doi.org/10.29038/2411-4014-2019-03-71-80

20. Cherchyk L. N., Kolenda N. V., Matviichuk N. M. (2017) Models of social entrepreneurship. Науковий вісник Полісся. 2017. № 3 (11). Ч. 2. С. 72-76. DOI: 10.25140/2410-9576-2017-2-3(11)-72-76. URL: http://nvp.stu.cn.ua/en/news/item/793-cherchyk-l-n-kolenda-n-v-matviichuk-n-m-models-of-social-entrepreneurship.html (Web of science).

21. Коленда Н. В., Черчик Л.М., Матвійчук Н. М., Колосок А. М. (2017) Сутність управління виробничою потужністю в контексті забезпечення економічної безпеки підприємства. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2017. Том 2. № 23. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i23.103891. URL: http://fkd.org.ua/article/view/103891 (Web of science).