THE DEVELOPMENT OF THE LABOUR MARKET IS THE RESULT OF THE EVOLUTION OF THE EDUCATIONAL SYSTEM CONCEPT


  • M.A. Kirilina
  • Y.Y. Salamakha
Keywords: education, educational service, education market, the labor market, the interaction.

Abstract

Higher education of Ukraine has been experiencing transformation during the whole reform period, and is still transforming. Ever since the beginning of the reform and open-up policy, the scale of higher education in terms of new entering college students and college graduates kept increasing. Given the unprecedented scale of the expansion, many people term this radical policy a great leap forward in higher education. The question we want to answer in this paper is what’s the labor market consequence of this expansion?
The article deals with the peculiarities of the labor market and education market. Determined imbalance between supply and demand on the market experts. The necessity for cooperation between the education market and labor.

Author Biographies

M.A. Kirilina

senior lecturer
Odessa I. I. Mechnikov National University
Dvoryanska, 2, Odessa, Ukraine,65082

Y.Y. Salamakha

Bachelor of Business Administration, master student
Odessa I. I. Mechnikov National University
Dvoryanska, 2, Odessa, Ukraine,65082

References

1. Henkyn, B.M. (2010). Ékonomyka y sotsyolohyya truda. M.: NORMA - YNFRA-M.
2. Kapnik, O. (2016, December 29). Na yaki zminy chekaty v osviti u 2017 rotsi . Gazeta.ua. Retrieved from https://gazeta.ua/articles/edu-and-science/_na-yaki-zmini-chekati-v-osviti-u-2017-roci/743805.
3. Proekt Zakonu "Pro osvitu": osnovni tezy. Osvita.ua. Retrieved from: http://osvita.ua/school/reform/52432/.
4. Ukaz Prezydenta Ukrayiny «Pro Natsionalnu stratehiyu rozvytku osvity v Ukrayini na period do 2021 roku» vid 25 chervnya 2013 roku № 344/2013
5. Ofitsiynyy sayt Derzhavnoho komitetu statystyky Ukrayiny . Retrieved from www.ukrstat.gov.ua.
6. Rynok pratsi v Ukrayini: pidsumky 2016 i prohnozy na 2017 rik. Hromadska orhanizatsiya “Narodna Ukrayina”. Retrieved from: https://www.nu.org.ua/ry-nok-pratsi-v-ukrayini-pidsumky-2016-iprognozy- na-2017-rik-2149.
7. Sytuatsiya na rynku pratsi ta diyalnist derzhavnoyi sluzhby zaynyatosti. Profspilka pratsivnykiv osvity i nauky. Retrieved from: http://www.dcz.gov.ua/control/uk/statdatacatalog/list/category?cat_id=30543.
8. Ukrayina na mizhnarodnomu rynku osvitnikh posluh vyshchoyi osvity. Analitychna zapyska. Natsionalnyy instytut stratehichnykh doslidzhen. Retrieved from: http://www.niss.gov.ua/articles/1695/.
9. Kontseptsiya rozvytku osvity Ukrayiny na 2015-2025 roky - prezentatsiya proektu. Profspilka pratsivnykiv osvity i nauky. Retrieved from: https://pon.org.ua/novyny/3549-koncepciya-rozvitku-osvitiukrayini- na-2015-2025.html.
10. Kremen’ V. H. (Ed., 2016). Natsionalna dopovid pro stan i perspektyvy rozvytku osvity v Ukrayini. Kyyiv : Pedahohichna dumka.
11. Andryunin, A. V., Korovkin, A. H., Parbuzin, K. V. (2001). Vzaymodeystvye rehyonalnykh rynkov truda : opyt analyza y prohnozyrovanyya peremeshchenyy naselenyya y rabochey syly. Problemy prohnozyrovanyya. 2. Retrieved from : http://www.ekfor.ru/pat.php?; D= 2001/2/06.
Published
2017-07-07
How to Cite
Kirilina, M., & Salamakha, Y. (2017). THE DEVELOPMENT OF THE LABOUR MARKET IS THE RESULT OF THE EVOLUTION OF THE EDUCATIONAL SYSTEM CONCEPT. Economic Innovations, 19(2(64), 136-140. https://doi.org/https://doi.org/10.31520/ei.2017.19.2(64).136-140