FEATURES OF MODERN INTERACTION BETWEEN SUBJECTS OF THE MARITIME SEGMENT OF THE LABOUR MARKET


Keywords: seafarers labour market, crewing, crewing company, shipowner, shipping company, sailor.

Abstract

Topicality. Nowadays, crewing business in Ukraine is at the stage of formation and development, so its study is a rather new topic for modern Ukrainian science. The study of the problem of considering the crewing business from the point of view of rising the quality of the labour force in the seafarers' labour market, highlights the features of modern interaction between the subjects of the maritime segment of the labour market in terms of the effectiveness of work with marine personnel, helps to orient work in the maritime industry at the state level in the direction of risk reduction and maximum elimination of threats of the present for a modern shipping company, it is necessary to ensure the safety of seafarers in the legal and operational field, which is the basis of this scientific article.
Aim and tasks. The aim and tasks of the study are to determine the features of modern interaction between the subjects of the maritime segment of the labour market: the shipowner, the crewing company and the seafarer to design further ways to develop crewing activities.
Research results. The article considers the features of the interaction between the subjects of the maritime segment of the labour market: the shipowner, the crewing company and the sailor in the modern dimension of the development of crewing activities. The commercial relationship between the interests of the customer and the intermediary in the selection of a successful skilled employee is analysed. Threats to the development of the modern maritime industry, affecting the labour market of seafarers, have been identified. The ways of further state regulation of the activities of crewing companies in Ukraine on the employment of seafarers and ensuring their protection in any port of the world are covered.
Conclusion. The value of the work is determined by the small number of publications on this topic. In Ukraine the opportunity to ensure the protection of seafarers is conditioned by a new state policy, it provides for the introduction of new laws and regulations in the maritime industry, they are aimed at supporting seafarers working on ships on international voyages. The adoption of positive state decisions in the shortest possible time is a way to strengthen international cooperation in ensuring the observance of the labour and social seafarers’ rights, their guarantees, ultimately, it will have a positive effect on the development of crewing activities in our country.

Author Biographies

O.K. AFANASIEVA

Ph.D. (Economics), Associate Professor of the Department «Management and Marketing»
Odesa National Maritime University
Mechnikova, 34, Odesa, Ukraine, 65029

A.O. HUK

Bachelor of the Department «Management»
Odesa National Maritime University
Mechnikova, 34, Odesa, Ukraine, 65029

References

1. Lukashevich V.M. Metodologicheskie podkhody k opredeleniyu osnovnykh ponyatiy kadrovogo menedzhmenta v sfere morskogo sudokhodstva / V.M. Lukashevich // Vestnik AGTU. Ser. Ekonomika. – Astrakhan: Tipografiya AGTU, 2013. – Vip. 2. – S. 112-117 [in Russian].
2. Zhikhareva V.V. Globalnyy rynok truda moryakov: problemy i resheniya // Yekonomіchnі іnnovatsії. Odesa: Vid-vo ONMU, 2012. Vip. 47.S. 53-62 [in Russian].
3. Grebennik N.G. Osnovi upravlіnnya efektivnіstyu dіyalnostі kryuїngovoї kompanії / N.G. Grebennik, O.O. Danchenko // Rozvitok metodіv upravlіnnya ta gospodaryuvannya na transportі. 2016. Vip. 3. S. 88-101. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/rmegt_2016_3_8 [in Ukraine].
4. Danchenko O.O. Vpliv zmіn na globalnomu rinku pratsі moryakіv na robotu kryuїngovikh kompanіy v Ukraїnі / O.O. Danchenko // Rozvitok metodіv upravlіnnya ta gospodaryuvannya na transportі. 2019. Vip. 2. S. 102-119. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/rmegt_2019_2_11 [in Ukraine].
5. Logіnov O.V. Okremі aspekti derzhavnogo regulyuvannya dіyalnostі kryuїngovikh kompanіy / O.V. Logіnov, O.S. Buy // Lex portus. 2018. № 4. S. 89-98. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/LP_2018_4_10 [in Ukraine].
6. Vєrsanova G.A. Otsіnka stanu ta perspektivi rozvitku kryuїngovikh poslug / G.A. Vєrsanova, O. Osipenko // Rozvitok metodіv upravlіnnya ta gospodaryuvannya na transportі. – 2021. 1(74). S. 44-51. Retrieved from https://doi.org/10.31375/2226-1915-2021-1-44-51 [in Ukraine].
7. Vlasenko O.S. Metodichnі zasadi pіdboru plavskladu dlya sudnoplavnikh kompanіy / O.S. Vlasenko, Yu.V. Tsaran // Rozvitok metodіv upravlіnnya ta gospodaryuvannya na transportі. - 2016. - Vip. 3. - S. 36-53. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/rmegt_2016_3_5 [in Ukraine].
8. Krisyuk L. Perspektivi rozvitku rinku kryuїngovikh poslug v Ukraїnі / L. Krisyuk, A. Dragonchuk // Yekonomіchniy analіz. 2013. T. 12(1). S. 169. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2013_12(1)__35 [in Ukraine].
9. Shiryaєva L.V. Suchasnі tendentsії rozvitku kryuїngovogo rinku / L.V. Shiryaєva, S.V. Oneshko, І.O. Zagorodnyuk // Rozvitok metodіv upravlіnnya ta gospodaryuvannya na transportі. - 2018. - Vip. 4. - S. 112-124. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/rmegt_2018_4_11 [in Ukraine].
10. Ofіtsіyniy sayt: Asotsіatsіya «Vseukraїnske Ob'єdnannya Kryuіngovikh Kompanіy». Retrieved from http://www.vokk.org.ua/ [in Ukraine].
11. Zhmerenetskiy O.S. Proekt poyasnyuvalna zapiska do proektu Zakonu Ukraїni "Pro naym ta pratsevlashtuvannya moryakіv"/ O.S. Zhmerenetskiy // LIGA 360, 11.03.2021 № 5240. Retrieved from https://ips.ligazakon.net/document/GI04626A?an=3 [in Ukraine].
12. Sharaskіn A.A. Zayava Verkhovnoї Radi Ukraїni shchodo zakhodіv z pіdtrimki moryakіv, yakі pratsyuyut na sudnakh u mіzhnarodnomu morskomu sudnoplavstvі / A.A. Sharaskіn // Asotsіatsіya «Vseukraїnske Ob'єdnannya Kryuіngovikh Kompanіy», 2021. Retrieved from http://www.vokk.org.ua/pislya-skhvalennya-28-kvitnya-profilnim-ko/ [in Ukraine].
13. Verkhovna Rada Ukraїni Proekt Postanovi pro Zayavu Verkhovnoї Radi Ukraїni shchodo zakhodіv z pіdtrimki moryakіv, yakі pratsyuyut na sudnakh u mіzhnarodnomu morskomu sudnoplavstvі; Poyasnyuvalna zapiska // Ofіtsіyniy veb-portal Verkhovna Rada Ukraїni, 2021Retrieved from http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71213 [in Ukraine].
14. EfS (English for Seafares) Ekipazh NEW ORION dobilsya vyplaty Z/P dlya 7 moryakov, no ne vse tak odnoznachno // EfS (English for Seafares), 2 mar. 2020 g. Retrieved from https://www.englishforseafarers.com/post/ekipazh-new-orion-dobilsya-vyplaty-z-p-dlya-7-moryakov-no-ne-vso-tak-odnoznachno-02-03-2020 [in Russian].
15. Profsoyuz rabotnikov morskogo transporta Ukrainy Shest ukrainskikh moryakov s sudna NAYA (IMO 9134622; PAN) vozvrashchayutsya domoy // Facebook, 1 iyunya 2020 g. Retrieved from https://pl-pl.facebook.com/MTWTU/posts/1680966085375932/ [in Ukraine].
16. International Labour Orgnization Ratifіkatsіya MLC, 2006 r. - Konventsіya pro morsku pratsyu, 2006 r. (MLC, 2006 r.) // International Labour Orgnization, 20 serpnya 2013 r. Retrieved from https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312331 [in Ukraine].
Published
2021-06-20
How to Cite
AFANASIEVA, O., & HUK, A. (2021). FEATURES OF MODERN INTERACTION BETWEEN SUBJECTS OF THE MARITIME SEGMENT OF THE LABOUR MARKET. Economic Innovations, 23(2(79), 25-34. https://doi.org/https://doi.org/10.31520/ei.2021.23.2(79).25-34