CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE WZROST I ROZWÓJ GOSPODARCZY W POLSCE W LATACH 2006-2015


  • Maryna Gudz
  • Paula Michalek

Abstract

Moim zdaniem, Polska należy do krajów wysoko rozwiniętych pod względem wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego. Podnoszenie poziomu tych zjawisk obserwowano w Rzeczypospolitej Polskiej również w warunkach przynależności do UE. Świadczy o tym głównie wysoka wartość produktu krajowego brutto, która w 2015 r. wynosiła blisko 417 miliardów dolarów, poprawa obrotów handlu zagranicznego – w 2015 r. saldo kształtowało się na poziomie 3,3 miliona dolarów czy niższa stopa bezrobocia rejestrowanego – spadek z 20% w 2006 r. do 11,4% w roku 2015. Wraz ze zmianami ilościowymi zaszły zmiany jakościowe: dostrzeżono mniejszą liczbę zgonów ludności, w tym niemowląt, co wiązało się z wyższym poziomem wykształcenia (większa liczba absolwentów szkół wyższych), a także polepszenie sytuacji dochodowej gospodarstw domowych. Wynika z tego, że po przystąpieniu do UE Polska rozwijała się prężniej niż przed 2006 r.

Author Biographies

Maryna Gudz

Dr.Sc. (Economics), Prof.
professor of Department of Personnel Management and Labor Economics
Zaporozhye National Technical University
Zhukovs`kogo str., 64, Zaporizhya, 69063, Ukraine

Paula Michalek

Graduate student
Kujawy and Pomorze University in Bydgoszcz

st.Torunska, 55-57, s.Bydgoszcz, 85-023, Poland

References

1. Duda S., Kuspit J., Mamcarz H., Pakula A., Zukowska H., Zukowski M. Zarys ekonomii [Essay of economy] (2013). – Lublin: Uniwersytet Marii Sklodowskiej-Curie [in Poland].
2. Winiarski B. Polityka gospodarcza [Economic politics] (2017). – Warszawa: Naukowe PWN [in Poland].
3. Hall R., Taylor J. Teoria, funkcjonowanie i polityka [Theory, functioning and politics] (2015). – Warszawa: Naukowe PWN [in Poland].
4. Milewski R. Podstawy ekonomii [Grounds of economy] (2014). – Warszawa: Naukowe PWN [in Poland].
5. Grabowski T.Podstawy teorii ekonomii [Grounds of theory of economy] (2002). – Torun: Adam Marszalek [in Poland].
Published
2017-07-07
How to Cite
Gudz, M., & Michalek, P. (2017). CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE WZROST I ROZWÓJ GOSPODARCZY W POLSCE W LATACH 2006-2015. Economic Innovations, 19(2(64), 77-81. https://doi.org/https://doi.org/10.31520/ei.2017.19.2(64).77-81