ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI UNIJNYMI W POLSCE APOWIECIE PILSKIM


  • Beata Bazeli
  • Piotr Gudz
  • Monika Adamska

Abstract

Polska jest w UE od 15 lat i efekty przystąpienia do wspólnoty widać na każdym kroku. Wyraźny rozwój infrastruktury drogowej nie tylko w powiecie pilskim, ale także w całym kraju, programy wspierające przedsiębiorstwa i naukę. To wszystko sprawia, że coraz bardziej optymistycznie możemy patrzeć w przyszłość. Polska staje się coraz mocniejszym państwem na arenie międzynarodowej i coraz mocniejszym partnerem w wielu organizacjach międzynarodowych. Zdecydowany wpływ na to ma tempo, w jakim nasz kraj się rozwija. Weszliśmy w nową perspektywę budżetową i otrzymaliśmy największe wsparcie spośród członków wspólnoty. Stanowi to kolejną szansę na poprawę sytuacji gospodarczej naszego państwa, a co za tym idzie, także jednostek samorządowych, których przykładem jest powiat pilski. Programy operacyjne stworzone na potrzeby realizacji inwestycji finansowanych ze środków unijnych pomagają w efektywny sposób je wykorzystać. Ich struktura oraz sposób funkcjonowania są zgodne ze wszelkimi normami unijnymi i krajowymi.

Author Biographies

Beata Bazeli

Dr.Sc. (Economics),
Kujawy and Pomorze University in Bydgoszcz

st.Torunska, 55-57, s.Bydgoszcz, 85-023, Poland

Piotr Gudz

Dr.Sc. (Economics), Prof. professor of department of right and administration of Kujawy and Pomorze University in Bydgoszcz,

st.Torunska, 55-57, s.Bydgoszcz, 85-023, Poland

Monika Adamska

Graduate student
Kujawy and Pomorze University in Bydgoszcz

st.Torunska, 55-57, s.Bydgoszcz, 85-023, Poland

References

1. Fundusze i programy pomocowe UE [Funds and eleemosynary programs of European Union] (2006). – Warszawa: UKIE [in Poland].
2. Hibner, M. Janus, Pastusiak, R. Programy pomocowe w Polsce [The eleemosynary programs in Poland] (2004). – Warszawa: CeDeWu [in Poland].
3. Fundusze przedakcesyjne. Retrieved from www.bcgconsulting.pl/fundusze [in Poland].
4. Doliwa-Klepacki, Z. Integracja Europejska [European Integration] (2005). – Białystok [in Poland].
5. Program SAPARD, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi [Ministry of Agriculture and Development of Village] (2000). – Warszawa [in Poland].
6. Cieślak, R. Fundusze unijne 2007-2015 Wsi [Funds of Villages of European Union 2007-2015] (2016). – Wrocław [in Poland].
7. Portal wiedzy o funduszach europejskich [Portal of knowledge about the European funds] (2017). Retrieved from www.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic [in Poland].
8. Portal Funduszy Europejskich [Portal of the European funds] (2017). Retrieved from www.funduszeeuropejskie.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/ [in Poland].
9. Szymańska, A. Fundusze UE 2010-2015 dla mikro, małych i średnich firm [Funds of the European 2010-2015 for small and middle firms] (2016). – Warszawa [in Poland].
10. Śliwa, J. Fundusze unijne bez tajemnic [Funds of European Union without secrets] (2008). – Warszawa: UW [in Poland].
11. Powiat Pilski. Nowe programy PFRON [District of Pilski. New programs PFRON] (2017) Retrieved from www.powiat.pila.pl/starostwo; powiat-pilski
Published
2017-07-07
How to Cite
Bazeli, B., Gudz, P., & Adamska, M. (2017). ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI UNIJNYMI W POLSCE APOWIECIE PILSKIM. Economic Innovations, 19(2(64), 54-58. https://doi.org/https://doi.org/10.31520/ei.2017.19.2(64).54-58